NIP 199301212019031011
NIDN 2021019301
Nama Muhamad Hasan Sebyar, S.HI., MH

Riwayat Pendidikan

No Jenjang Jurusan Institusi Tahun Tamat
1 SD SD Inpres Payum Tanah Miring 2 Distrik Tanah Miring 2006
2 SLTP SMPN 8 Merauke 2009
3 SLTA SMAN 1 Merauke 2012
4 S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa Makassar 2016
5 S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018