Kepala UPT TIPD
Nama : Ahmad Salman Farid, M.Sos
NIP : 199309202019081001
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata (III/c)
Pangkat Akademik : Lektor
Kepala UPT Perpustakaan
Nama : Sarah Wulan Dari, S.Sos
NIP : 199503242019032014
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Pangkat Akademik :
Kepala UPT Bahasa
Nama : Ahmad Nurul Huda Salmas, M.Pd
NIP : 199301082019031015
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Pangkat Akademik : Asisten Ahli