NIP 199009202019082001
NIDN 2020099005
Nama Syaripah Aini, M.Ag