NIP 198512012019031003
NIDN 2101128502
Nama Amrar Mahfuzh Faza, M.A.

Riwayat Pendidikan

No Jenjang Jurusan Institusi Tahun Tamat
1 SD SD NEGERI 144432 SADABUAN 1998
2 SLTP MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PADANGSIDIMPUAN 2001
3 SLTA KEAGAMAAN MAKN KOTO BARU PADANG PANJANG 2004
4 S1 AHWALUS SYAKHSIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2008
5 S2 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2012